آدرس شرکت

  25th Km of Salmas Road, Urmia, IRAN

  ایران – آذربایجان غربی – کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس

  اطلاعات تماس

  وب سایت : www.u-w-cement.com

  (تنها وب سایت رسمی شرکت )

  شماره تماس : 2360 3373، 2330 3373 (044)

  فکس :   2996 3373 (044)

  989024589784+:WhatsApp

  E-mail: info@u-w-cement.com

  مدير سايت: Y-KH@u-w-cement.com
  مسؤول بازرگاني خارجي: u.w.cement.co@gmail.com