طراحی سایت ، طراح وب
آدرس شرکت

25th Km of Salmas Road, Urmia, IRAN

ایران - آذربایجان غربی - کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس

اطلاعات تماس

وب سایت : www.u-w-cement.com

(تنها وب سایت رسمی شرکت )

شماره تماس : 2360 3373، 2330 3373 (044)

2994 3373، 2993 3373 - 2383 3373
فکس :   2996 3373 (044)

E-mail: info@u-w-cement.com

مدير سايت:
Y-KH@u-w-cement.com
مسؤول بازرگاني خارجي:

u.w.cement.co@gmail.com

بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب