روش صحيح انبار كردن سيمانطبق استاندارد ملي ايران به شماره 2761 (آيين كاربرد حفاظت و انبار كردن سيمان در كارگاه ساختمانی) روش صحيح انبار كردن سيمان (سفيد يا انواع ديگر سيمان) به طور خلاصه به شرح ذيل است:

در محلی كاملاً خشك و بدون هر گونه رطوبت نگهداری شود.

 

محل نگهداری از سطح و ديوارها 10 سانتيمتر فاصله داشته باشد.

بيش از 8 تا 10 بسته بر روی هم قرار داده نشود.

بسته‌ها با روكش برزنتی يا پلاستيكی (نايلونی) پوشانيده شوند.