اطلاعیه

از عموم سهامداران شرکت سهامی عام سیمان سفید ارومیه درخواست می گردد با در دست داشتن برگ سهام قبلی جهت ... ادامه مطلب