طراحی سایت ، طراح وب

هیئت مدیره و مدیران

مدیران

هیئت مدیره

نام: اسماعيل شش انگشت
سمت: مديرعامل و عضو هيئت مديره
نام: سالار بیژن محمدپناه
سمت: رئيس هيئت مديره
نام: بهزاد ماجدي
سمت: معاون بازرگاني
همراه: 09144405344
تلفن: 33734247 - 044
majedi@u-w-cement.com :E-mail
نام: جعفر مسعودي
سمت: نائب رئيس هيئت مديره

نام: نعيمه اشرفي مهر
سمت: مدير اداري

نام: فواد آزادي
سمت: عضو هيئت مديره

نام: قاسم عیدی
سمت: مدير مالي

نام: اسماعیل شش انگشت
سمت: عضو هيئت مديره

نام: محمد احمدی
سمت: مدير کارخانه

نام: آرش فرهومند
سمت: عضو هيئت مديره

نام: فردين توکلي
سمت: مدير توليد

نام: ابراهیم نیک منش
سمت: مدير فنی

نام: حميد سياح
سمت: مدير برق
sayah@u-w-cement.com :E-mail

نام: ناصرالدين قاسمي
سمت: مدير دفتر فني

نام: محمد احمدي
سمت: نماينده مديريت در سيستم هاي يکپارچه مديريت

نام: جواد محمدی
سمت: رئيس فروش
همراه: 09104437050
تلفن: 33732481 - 044
فاکس: 33732063 - 044
commercial@u-w-cement.com:E-mail

بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب