هیئت مدیره و مدیران

مدیران هیئت مدیره
نام: بهزاد ماجدي
سمت: مدیر عامل
همراه: 09144405344
تلفن: 33732993 – 044
m.b5344@yahoo.com :E-mail
نام: نورالدین طه خلیفانی
سمت: رئیس هيئت مديره و مدیر بازرگانی
همراه: 09141411615
تلفن: 33734238 – 044
فاکس: 33734076 – 044
u.w.cement.co@gmail.com :E-mail
نام: نعيمه اشرفي مهر
سمت: مدير اداري
نام: فواد آزادی
سمت: نائب رئيس هيئت مديره
نام: پرنا فیضی
سمت: مدير مالي
نام: سالاربیژن محمدپناه
سمت: عضو هيئت مديره
نام: محمد احمدی
سمت: مدير کارخانه
نام: ساسان فرهومند
سمت: عضو هيئت مديره
نام: شمس الدین مولوی
سمت: مدیر توليد
نام: اسماعیل شش انگشت
سمت: عضو هيئت مديره
نام: علی رحمانی
سمت: مدیر کنترل کیفیت
نام: ?
سمت: مدير فنی
نام: حميد سياح
سمت: مدير برق
sayah@u-w-cement.com :E-mail
نام: فرزاد سهرابی
سمت: سرپرست دفتر فنی
همراه: 09189761232
تلفن: 33734074 – 044
farzad_sohrabi66@yahoo.com :E-mail
نام: محمد احمدي
سمت: نماينده مديريت در سيستم هاي يکپارچه مديريت
نام: جواد محمدی
سمت: رئيس فروش
همراه: 09144398540
تلفن: 33732481 – 044
فاکس: 33732063 – 044
commercial@u-w-cement.com:E-mail