طراحی سایت ، طراح وب

هیئت مدیره و مدیران

مدیران

هیئت مدیره

نام: بهزاد ماجدي
سمت: مدیر عامل
همراه: 09144405344
تلفن: 33732993 - 044
m.b5344@yahoo.com :E-mail
نام: نورالدین طه خلیفانی
سمت: رئیس هيئت مديره و مدیر بازرگانی
همراه: 09141411615
تلفن: 33734238 - 044
فاکس: 33734076 - 044
u.w.cement.co@gmail.com :E-mail

نام: نعيمه اشرفي مهر
سمت: مدير اداري

نام: ابراهیم عمر تاج الدین
سمت: نائب رئيس هيئت مديره

نام: پرنا فیضی
سمت: مدير مالي

نام: فواد آزادی
سمت: عضو هيئت مديره

نام: محمد احمدی
سمت: مدير کارخانه

نام: ساسان فرهومند
سمت: عضو هيئت مديره

نام: شمس الدین مولوی
سمت: مدیر توليد

نام: اسماعیل شش انگشت
سمت: عضو هيئت مديره

نام: علی رحمانی
سمت: مدیر کنترل کیفیت

نام: احسان نوزادبند
سمت: سرپرست مکانیک

نام: --
سمت: مدير برق
Bargh@u-w-cement.com :E-mail

نام: فرزاد سهرابی
سمت: سرپرست دفتر فنی
همراه: 09189761232
تلفن: 33734074 - 044
farzad_sohrabi66@yahoo.com :E-mail

نام: محمد احمدي
سمت: نماينده مديريت در سيستم هاي يکپارچه مديريت

نام: جواد محمدی
سمت: رئيس فروش
همراه: 09144398540
تلفن: 33732481 - 044
فاکس: 33732063 - 044
commercial@u-w-cement.com:E-mail

بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب