طراحی سایت ، طراح وب

تاریخهای برگزاری مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سهامی عام سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سهامی عام سیمان سفید ارومیه و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 98/04/30 در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه

 

دستور جلسه :

  • استماع قرائت گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب