طراحی سایت ، طراح وب

تاریخهای برگزاری مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/12/16در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

                                                                                              هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه(سهامی عام)

 

دستور جلسه :

  • اصلاح مفاد  اساسنامه شرکت 
  • افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیها و سود انباشته
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب