طراحی سایت ، طراح وب

تاریخهای برگزاری مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سهامی عام سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

                                                                                              هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه

 

دستور جلسه :

  • استماع قرائت گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب