طراحی سایت ، طراح وب

تاریخهای برگزاری مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 25/08/1400 در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

                                                                                              هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه(سهامی عام)

 

دستور جلسه :

  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
  • سایر مواردی که که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.
بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب