طراحی سایت ، طراح وب

تاریخهای برگزاری مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 20/04/1400  در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

                                                                                              هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه(سهامی عام)

 

دستور جلسه :

  • استماع قرائت گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت  سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
  • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
بازگشت به بالا طراحی سایت ، طراح وب